SOUGEN / 草原
AD: Wang Ruiyu     D: Wang Ruiyu     CL: SOUGEN 草原
東京・初台にあるバーです。ロゴデザインを作りました。